EFFECTIEVE SCHIMMELBESCHERMER IN BINNENRUIMTEN

Het komt wel eens voor dat zich in de loop van de tijd schimmel vormt. Er is geen aanwijsbare oorzaak - ook voor de woning en de muren beginnen de jaren mee te tellen. Het gezondheidsrisico is klein, de betreffende oppervlakken niet groter dan ongeveer 0,4 m². In dit geval volstaat een grondige reiniging met een geschikte schimmelverwijderaar en het aanbrengen van een speciale muurverf.

Bij grotere aantastingen is een diepgaand onderzoek naar de oorzaak en het nemen van extra maatregelen onontkoombaar.  In ieder geval moeten de sporen gebonden worden en de betreffende bouwmaterialen, in ieder geval het pleister, worden vervangen.  Om terugkeer van schimmels te voorkomen wordt na behandeling een systeembouw met schimmelsaneer- of isolatieplaten aanbevolen. 

 

Overzicht producten van het KEIM Mycal®-Systeem

KEIM Mycal®-Top

KEIM Mycal-Top is een hooggespecialiseerde silicaat binnenmuurverf met verschillende werkingsmethoden tegen de ontwikkeling van schimmels. Zorgt door de hoge dampopenheid en vochtregulerende eigenschappen voor droge wanden. Creëert afgifte van hoge alkaliteit en biedt schimmelsporen aantoonbaar geen voedingsbodem. Daarnaast beschikt KEIM Mycal-Top door een natuurlijk werkend anti-microbieel werkend mineraal over desinfecterende eigenschappen. De foto-actieve pigmenten kunnen schadelijke gassen reduceren.

Kleuren
wit, volgens KEIM exclusiefwaaier, aankleuren met kleurconcentraten.

Verwerking
kwast, roller of spuit

Verbruik
voor een 2- laags systeem ca. 0,25 l/m2 + ca. 0,02 l KEIM Speciaal-Fixatief

Verpakking
2,5 l, 5 l en 15 l verpakking
Pallet: 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Mycal®-XO

Chloorvrij, waterig oxidatiemiddel voor de voorbehandeling en reiniging van microbieel belaste of verontreinigde binnenmuur oppervlakken. Ecologisch onschadelijk alternatief voor chloorhoudende producten. Reageert met water.
NB : Desinfecterend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd de kenmerken op de productinformatie lezen.

Kleuren
transparant

Verwerking
kwast

Verbruik
ca. 0,3 l/m²

Verpakking
1 l en 2,5 l  verpakking
Pallet: 72 x 2,5 l

KEIM Mycal®-Fix

Silicaat voorbehandelingsmiddel voor de binding van schimmelsporen en voorbehandeling van de Mycal-CS plaat of sterk zuigende ondergronden. KEIM Mycal-Fix heeft een versterkende en zuigingsregulerende werking. Het bindt schimmels en sporen aan de aangetaste oppervlakken. Door de hoge pH-waarde remt het schimmelvorming.

Verpakking
5 l en 20 l cans
Pallet: 24 x 20 l / 96 x 5 l

.

KEIM Mycal®-Por

Kalkgebonden droge mortel volgens DIN EN 998-1 mortelcategorie CS I (PII volgens DIN V 18550) . minerale speciaal-kalkpleister voor binnen met bijzondere absorptie- en vochtregulerende eigenschappen. Ook voor het verlijmen en weefselen van de Mycal-CS platen en toe te passen in het KEIM binnenisolatiesysteem met de iPor-Novo minerale isolatieplaat.

Kleuren
wit

Verwerking
troffel, spaan, putzmachine en spindel

Verbruik
ca. 3,9 kg/m2 bij 3 mm laagdikte als putz, ca. 5-6 kg/m2 voor zowel lijmen als weefselen.

verpakking
25 kg zakken
Pallet: 42 x 25 kg