KEIM CONCRETON®-C BESCHERMING TEGEN CO2-, WATER, CHLORIDEN

Principes gerelateerd aan beschadiging en bescherming enerzijds en het bereiken van architectonische doelstellingen anderzijds lijken elkaar vaak tegen te spreken. Eisen op het gebied van vormgeving, uitstraling, behoud en bescherming hoeven elkaar niet uit te sluiten. In tegendeel: wij kunnen beton effectief beschermen en het minerale karakter ervan behouden.


Voordelen, die overtuigen:

  • Bescherming tegen staalcorrosie en vorstschade door een hoge mate van waterwerendheid

  • Bescherming tegen chloridecorrosie door het ontbreken van watertransport

  • Enorm snelle uitdroging van het beton door lage Sd(H2O)-waarde

  • Bescherming tegen carbonatatie door hoge CO2-dichtheid

  • Langdurige kleurstabiliteit door zuiver minerale pigmenten (Fb-code A1)

  • Aanzienlijk lagere vervuiling door extreem antistatische en niet-thermoplastische bestanddelen in het bindmiddel

  • Behoud van de originele betonlook dankzij minerale matte oppervlakken

Overzicht producten van het KEIM Concreton®-C-Systeem

KEIM Concreton®-C

1-componentenverf op basis van het bindmiddel sol-silicaat – acrylaat volgens ZTV-ING OS-B met een hoge bescherming tegen carbonatatie voor dekkende betonafwerklagen met een mineraal mat oppervlak en een silicaatachtige uitstraling.

Kleuren
wit, KEIM Exclusiefwaaier

Verwerking
kwast, roller, spuit

Verbruik
bij 2-laags systeem ca. 0,3 kg/m2

Verpakking
2,5 kg, 5 kg en 20 kg verpakking
 

Systeemgerelateerde- en aanvullende producten

KEIM Betonsnelreiniger

Reinigingsmiddel op basis van kiezelzuur

Naar het product
KEIM Silan-100

Oplosmiddelvrije hydrofobering op silaanbasis volgens ZTV-ING OS-A.

Naar het product