Betonrenovatie en betoncosmetische ingrepen

Renovatie en herstel van betonoppervlakken

Zicht- of schoonbeton is een hoogwaardige en individuele grondstof die veel wordt gebruikt als decoratief element in de moderne architectuur. Bij de productie van schoonbetonoppervlakken kunnen echter ongewenste gebreken, oneffenheden en kleurverschillen optreden en schoonbetonoppervlakken kunnen door schadelijke invloeden van buitenaf beschadigd raken.

Bij betonrenovatie worden beschadigde betonnen gebouwdelen volgens de geldende richtlijnen hersteld. Vaak staan bij dit herstel de technische aspecten voorop. Om ook rekening met de decoratieve aspecten te houden, wordt het beton verder cosmetisch behandeld en bijgewerkt.

Bij betoncosmetica gaat het allereerst om aanpassing van de gebreken in het betonoppervlak aan de gewenste toestand en om verbetering van gebreken met behulp van geschikte vervangende betonmortel en betonplamuur. Voor het succes van de betoncosmetische maatregelen is deze haptische aanpassing aan het omringende betonoppervlak van doorslaggevend belang.  

Betonverbetering: Kleurverschillen met minerale pigmenten bijwerken

De optische aanpassing van ongewenste kleurverschillen, bijv. van reparatieplaatsen, is mogelijk door het beton te verbeteren door kleuraangepaste pigmenten op te brengen. Om de bijzondere charme van het schoonbeton te behouden, wordt vaak met lazuurverf en meerdere lagen gewerkt. De hoeveelheid pigment en dekking van de lazuurverven worden afgestemd op de eisen.

PROFESSIONELE AANPAK

De eisen aan de kwaliteit van betoncosmetisch behandelde schoonbetonoppervlakken zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor een professionele aanpak zijn duurzame producten nodig die bijv. ook qua glans niet van het schoonbetonoppervlak afwijken en die een maximale flexibiliteit bieden wat betreft de aanpassing aan het object. Het aan beton verwante minerale KEIM Concretal Systeem voldoet perfect aan deze eisen.