Gezond wonen zonder schimmel
Schimmelaantasting in huis vermijden.


Wie schimmel in huis ontdekt, moet zo snel mogelijk actie ondernemen. Schimmels verspreiden hun sporen namelijk via de lucht en komen op die manier in de luchtwegen. Dat kan tot allergieën bij kinderen leiden en ernstige infecties bij mensen met een verminderd immuunsysteem.

Schimmel – waar het groeit en waarom


Schimmels zijn onderdeel van onze natuurlijke omgeving en zijn overal te vinden, ook binnenshuis. Er zijn drie belangrijke factoren verantwoordelijk voor de groei van schimmel: vochtigheid, voedingsaanbod en temperatuur. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen schimmelsporen zich op allerlei organische materialen en voedingsbodems langzaam en uit het zicht ontwikkelen. Bij het waarnemen van een muffe geur of donkere vlekken op wanden, plafonds of meubels moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, want dan is er sprake van schimmel.

Het overstijgen van een bepaalde schimmelconcentratie in de lucht kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en ingrijpen is noodzakelijk!

Bij schimmelsanering moet ook altijd de oorzaak worden aangepakt


Voorwaarde voor een succesvolle en duurzame sanering van schimmel zijn naast het professioneel herstellen van de door schimmel aangetaste oppervlakken ook de bestrijding van de oorzaak en het aanpakken van de schade noodzakelijk. Als alleen de symptomen worden aangepakt, zal het succes slechts tijdelijk zijn. 

Over het algemeen geldt

Vocht en vochtige bouwmaterialen vermijden | Goed verwarmen en ventileren | Bouwgebreken en vochtschade repareren

Natuurlijke schimmelpreventie met KEIM

Met KEIM krijgt schimmel geen voedingsbodem. De luchtvochtigheid verzamelt zich niet in het oppervlak, maar wordt ongehinderd door de verflaag heen door de wand opgenomen en afgegeven. Op die manier blijven wanden die met KEIM zijn geverfd ook bij hogere luchtvochtigheid “ademen” en droog. Dat is belangrijk voor een gezond binnenklimaat en een basisvoorwaarde om schimmel te voorkomen. Ook de kenmerkende hoge pH-waarde van silicaat werkt schimmelremmend. Op die manier ontbreekt het aan de voorwaarden voor de schimmels om tot wasdom te komen en dat zonder giftige biociden, zoals fungiciden, te gebruiken. Een enorm voordeel voor gevoelige personen, zoals kinderen en mensen met een allergie.