Het principe mineraal - beter mineraal

Verf is meer dan verf

Silicaatverven van KEIM - het minerale principe

Verf verschilt onderling nogal. Maatgevend voor de eigenschappen van verf zijn de “intrinsieke kwaliteiten”, d.w.z. de samenstelling van bindmiddelen, pigmenten, vulstoffen en additieven.

Bindemittel
Bindmiddelen zorgen voor de hechting

Er zijn twee groepen bindmiddelen: minerale (of anorganische) bindmiddelen (zoals kaliumsilicaat, verwant met kwarts) en organische bindmiddelen (zoals kunststofdispersies of siliconenharsemulsies). Het verschil tussen beide middelen is het hechtprincipe: minerale bindmiddelen reageren chemisch met de ondergrond en vormen een duurzame verbinding, terwijl organische bindmiddelen alleen door “verkleving” aan de ondergrond hechten. 

Pigmenten
Pigmenten geven de verf zijn kleur

(Kleur)pigmenten zijn een zeer fijn en sterk kleurend poeder. Door toevoeging van pigmenten krijgt verf zijn kleur. Ook pigmenten zijn er in anorganische (of minerale) en organische soorten:

Anorganische pigmenten worden gemaakt van mineralen, terwijl organische pigmenten worden gemaakt van organische grondstoffen. Minerale pigmenten zijn zeer kleurvast en verbleken niet.

Vulstoffen
Vulstoffen en additieven – belangrijke hulpstoffen

Als vulstoffen wordt meestal steenmeel gebruikt. Dankzij vulstoffen krijgt de opgebrachte verf de benodigde laagdikte om de gevel te beschermen tegen de weersinvloeden.

Daarnaast bevat de meeste verf ook nog zgn. additieven. Additieven zijn hulpstoffen waarmee verschillende verfeigenschappen kunnen worden geregeld (zoals de waterafstotendheid of de consistentie).

Waterglas – het bindmiddel in silicaatverven.

Natuurlijk, mineraal en met een geniaal hechtingsprincipe

Het belangrijkste kwaliteitsbepalende bestanddeel van een verf is het bindmiddel. Het zorgt voor de verbinding tussen de verschillende bestanddelen en vooral voor de hechting aan de ondergrond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen anorganische (of minerale) en organische bindmiddelen.

Anorganische bindmiddelen

...worden uit minerale grondstoffen gewonnen. Het meest stabiele minerale bindmiddel voor verf is kaliwaterglas (of kaliumsilicaat)

Anorganische Bindemittel
Minerale bindmiddelen

Minerale bindmiddelen gaan een chemische reactie aan met de ondergrond. Het werkingsprincipe van de silicaattechniek is gebaseerd op verkiezeling van het bindmiddel (kaliwaterglas) met de ondergrond. Zo ontstaat een vaste en niet-oplosbare verbinding tussen de verf en de ondergrond (pleister, natuursteen, beton enz.). De pleisterdoorsnede geeft een goed beeld van het verkiezelingsproces na behandeling met een gekleurd KEIM Fixatief (vloeibaar kaliumsilicaat). Deze verbinding is mede bepalend voor de ongekende levensduur van de silicaatverven van KEIM.

Organische bindmiddelen

...zoals kunstharsdispersies of siliconenharsemulsies zijn gebaseerd op de chemie van de koolwaterstoffen (petrochemie), zoals wij die ook van lijmen kennen. Ze hechten enkel door het natuurkundige proces van verkleving.

Organische Bindemittel

Silicaatverven van KEIM Voordelen en gebruik

De verven van KEIM hebben een volledig minerale basis. Het natuurlijke bindmiddel “waterglas” is een silicaat dat een chemische verbinding met minerale ondergronden aangaat, zoals steen, pleister en beton. Zo ontstaat een zeer duurzame verbinding die veel langer meegaat dan zuiver oppervlakkige verkleving van traditionele dispersieverven.