Fotokatalyse – verven met meerwaarde

ter bescherming van uw gevel

Door een fotokatalytisch werkzaam pigment en minerale bindmiddelsystemen te combineren, zijn wij erin geslaagd een verfoplossing te ontwikkelen die niet alleen lang meegaat, maar ook nog eens zelfreinigend is.

Vergeleken met conventionele, organisch gebonden verven (zoals dispersieverven of verven met siliconenhars) bieden fotokatalytisch actieve mineraalverven duidelijke meerwaarde.

Wat is fotokatalyse?

BIJ FOTOKATALYSE WORDT EEN CHEMISCHE STOF ONDER INVLOED VAN LICHT OMGEZET.

 

De energie van het licht wordt door een fotokatalysator geabsorbeerd en overgedragen aan een reactieve verbinding waardoor (vaak na de vorming van radicalen) een chemische reactie start.

Zo wordt onder invloed van licht bijv. NOX (stikstofoxide) in nitraat omgezet door de fotokatalysator titaandioxide.

De fotokatalysator gaat niet verloren bij de fotokatalytische reactie en blijft dus gedurende de totale levensduur van de verf actief.

 

Schone gevels
De grote vuilbestendigheid van fotokatalytische mineraalverven is te danken aan drie aspecten:
Effect 1: Zelfreinigend effect

Een hydrofiel oppervlak ondersteunt de zelfreinigende werking van de gevel als deze vochtig wordt door regen of dauw. Fotokatalytisch actieve silicaatgevelverf wordt onder invloed van het licht hydrofiel (zie afb. 1). De afwerkingslaag verlaagt de oppervlaktespanning van het water, waardoor vuil makkelijker wegspoelt.

Effect 2: Droogt sneller

Het water verdeelt zich als een dunne film over het oppervlak. Door het grotere verdampingsoppervlak waarover het water is verdeeld, droogt het veel sneller op dan bij oppervlakken met een hydrofobe afwerkingslaag.

 

 

Het zeer grote, speciale oppervlak van een microporeuze silicaatlaag (in vergelijking met een dispersielaag) verhoogt de droogsnelheid nog eens aanzienlijk. Het drogere oppervlak is een veel minder goede voedingsbodem voor algen- en schimmelgroei.

Effect 3: Antistatisch en niet-thermoplastisch

Silicaatverven zijn antistatisch en niet-thermoplastisch. Vuilpartikels hechten dan ook moeilijk aan het oppervlak.

Schonere lucht
Foto-actieve mineraalverven helpen bij de afbraak van schadelijke stoffen in de lucht

Foto-actieve mineraalverven helpen bij de afbraak van schadelijke stoffen in de lucht

 Fotokatalytische mineraalverven helpen buiten bij de afbraak van schadelijke stoffen in de atmosfeer, zoals stikstofoxiden, broeikasgassen of vervuilingen van het oppervlak (zie afb. 2). Hierbij neemt de duurzaamheid van de organisch gebonden laag niet af.

Naast stikstofoxide breken fotoactieve verven ook nog vele andere schadelijke stoffen af, zoals zwaveldioxide (SO2), ammoniakgas (NH3), koolmonoxide (CO), oplosmiddelen, formaldehyde en andere vetten en zuren.

CONCLUSIE:

Fotokatalytische mineraalverven zorgen dankzij het minerale bindmiddelsysteem en de fotokatalytisch actieve pigmenten voor langdurig schone gevels en leveren een zinvolle bijdrage aan een betere luchtkwaliteit.

DIRECT NAAR HET PRODUCT