Binnenisolatie

Wanden om u bij thuis te voelen

Er zijn veel redenen om binnenruimten te renoveren en de wandopbouw te verbeteren. Vaak is schimmel de oorzaak, soms een onbehagelijk gevoel of de wens om verwarmingskosten te besparen. De mogelijk te nemen maatregelen zijn legio. Het doel is echter altijd hetzelfde:

De leefomgeving wordt merkbaar verbeterd. Een gezond binnenklimaat is de beste bescherming tegen schimmels.

Binnensystemen en waterdamp

Hoe simpel het ook mag klinken en vaak ook is, voordat een huis inwendig wordt geïsoleerd, moet er eerst goed naar een aantal punten worden gekeken.

 

Bijvoorbeeld:

Kiest u voor een isolatie systeem dat dampdicht is of dat juist damp doorlaat?

Dampdichte systemen proberen te voorkomen dat het vocht vanuit de lucht in de ruimte in de muur komt, erin wordt opgenomen en er condenseert. 

Damp-open systemen maken juist dampdiffusie mogelijk en kunnen met het opgenomen vocht omgaan. Bij het laatstgenoemde systeem spreekt het voor zich dat er geen dure luchtdichte aansluitingen hoeven te worden gemaakt of dat de wandopbouw het mogelijk maakt dat de bestaande wand aan de kamerkant opdroogt.

Met geschikte simulatieprogramma's kan worden berekend om welke hoeveelheden op te nemen en op te drogen vocht het per jaar gaat. Aangezien de systemen zijn ontwikkeld voor vochttransport, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden binnendringend condens beter opnemen en verdelen. Zo wordt op een natuurlijke manier eventuele schimmelvorming voorkomen. De KEIM-binnenklimaatsystemen zijn diffusie-open isolatie- of schimmelrenovatiesystemen.

Het voordeel spreekt voor zich: ze zijn eenvoudig en veilig in gebruik.

Met koude buitenmuren wordt het al snel onaangenaam

Slecht geïsoleerde buitenmuren bereiken aan de binnenzijde vrijwel nooit de temperaturen van de lucht in de ruimte. Ze zijn voelbaar koud. Wat als koude trek wordt ervaren, zijn eigenlijk de continue luchtbewegingen door het temperatuurverschil. Dat alleen al kan als onprettig genoeg worden ervaren, maar er komt nog een tweede fenomeen bij - de muren stralen koude uit. Dit betekent kort gezegd dat de warmtestraling van de muur beperkt is. Aangezien ons welbevinden sterk afhangt van de warmtestraling vanuit onze omgeving wordt dit al onprettig ervaren. Spijtig. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Vaak kan een dunne isolatielaag aan de binnenkant al wonderen verrichten. Zelfs als deze de temperatuur maar met 2-3 K verhoogt, is al veel bereikt, omdat de warmtestraling wordt berekend als de 4-voudige potentie van de lichaamstemperatuur. In dat geval geldt dus werkelijk: “weinig helpt al veel”.

ZO MAKKELIJK IS HET BIJ LICHTE AANTASTING
  1. In stap één brengt u op de aangetaste oppervlakken KEIM Mycal-Fix aan, om de sporen volledig te binden. Schimmelverspreiding is namelijk de grootste risicofactor bij het herstellen van de schade.
  2. Hierna reinigt u het oppervlak heel goed met KEIM Mycal-Ex.
  3. Indien nodig of gewenst werkt u het oppervlak af met een 4 tot 6 mm dikke laag Mycal-Por-Pleister. Op die manier wordt oppervlaktecondensaat op kritieke punten door de opgebrachte laag opgenomen en door de pleisterlaag verdeeld. Het vocht kan via het oppervlak naar binnen toe opdrogen en de schimmel heeft geen voedingsbodem.
  4. Eventuele losse of beschimmelde bouwmaterialen moeten eerst volgens de geldende veiligheidsvoorschriften worden verwijderd en hersteld.
  5. Tenslotte schildert u het oppervlak twee keer met Mycal-Top.
Schimmel op binnenwanden

Lichte schimmelvorming

In de loop der jaren kan zich in een woning wat schimmel gaan vormen. De belaste oppervlakken zijn vaak niet groter dan een opengeslagen krant (0,4 m²). De precieze oorzaak is meestal niet vast te stellen. Het gezondheidsrisico is beperkt. In dat geval hoeven de oppervlakken of bouwmaterialen niet direct te worden vervangen en is een professionele behandeling vaak afdoende. Eerst moet het oppervlak goed worden gereinigd met een geschikte schimmelverwijderaar, waarna een speciale laag kan worden opgebracht die tegen schimmelaantasting beschermt.

Ernstige aantasting 

Bij grotere aantastingen zijn echter een diepgaand onderzoek naar de oorzaak en het nemen van extra maatregelen onontkoombaar. Daarbij moet ook de gezondheid van de uitvoerenden centraal staan, ook als slechts delen van een oppervlak moeten worden gesaneerd. Belangrijk is in elk geval dat alle door schimmel aangetaste oppervlakken volledig worden gereinigd of vervangen.  Als niet alle schimmelbestanddelen worden verwijderd, zal de behandeling op de lange termijn niet succesvol zijn. 

Waarom Mycal-Top?

Mycal-Top optimaliseert de uitstekende eigenschappen van een silicaatverf voor binnen als actieve schimmelbescherming. Bovendien is Mycal-Top volledig vrij van biociden. Aangezien Mycal-Top volledig diffusie-open is, blijven de binnenmuren absoluut droog. Door de hoge alkaliteit van Mycal-Top wordt schimmelaantasting effectief voorkomen. De anorganische opbouw vormt geen voedingsbasis voor sporen. Een natuurlijk mineraal in Mycal-Top versterkt de schimmelbescherming en voorkomt aantasting. Fotokatalytisch actieve pigmenten breken daarbij ook schadelijke stoffen af.

Waarom Mycal-Por?

1. Mycal-Por is de ideale pleister voor iedere binnenmuur ter verbetering van het binnenklimaat.

2. Mycal-Por is capillair actief en heft vochtschommelingen in de ruimte op.

3. Mycal-Por neemt het teveel aan vocht uit de lucht in de ruimte op en geeft dit snel weer af.

4. Ook toe te passen als platenlijm en weefselmortel

5. Mortelgroep CS I

6. Korrelgrootte 0-0,6 mm

 

 

Aanbevolen producten voor u

KEIM iPor

KEIM-binnenisolatiesystemen als doeltreffend alternatief

Naar het product
KEIM Mycal

Schimmel de baas!

Naar het product