Verklaring databescherming

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld als u gebruik maakt van onze website. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden of identificeerbaar bent, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is KEIM Nederland BV,  Dukdalfweg 26,  1332 BM Almere. 

Als u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de van u verkregen informatie (naam, e-mailadres, postcode,  plaats en eventueel telefoonnummer) op met als doeleinde om uw persoonlijke bericht te kunnen beantwoorden. De gegevens die wij op deze wijze verzamelen worden door ons ofwel gewist op het moment dat opslaan niet langer nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden ofwel beperkt verwerkt als wij aan wettelijke bewaartermijnen zijn gehouden.

 Als wij voor individuele functionaliteiten van ons online-aanbod gebruik maken van dienstverleners  ("derden") of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen inzetten, zullen wij u daarover, zoals hieronder gedetailleerd omschreven, nader informeren. Daarbij zullen wij de criteria vermelden op basis waarvan wij de bewaartermijn hebben bepaald.

2. Rechten van betrokkenen

Ten aanzien van op u betrekking hebbende persoonsgegevens hebt u jegens ons de volgende rechten:

 • U hebt te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 • U hebt recht op rectificatie van feitelijk onjuiste persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om, met inachtneming van het doeleinde van de verwerking, te vragen om aanvulling van niet-volledige persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens onverwijld te wissen als er geen wettelijke bewaartermijnen voor gelden of andere gegronde redenen zijn die dat verhinderen.
 • U hebt het recht in bepaalde situaties om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
 • U hebt het recht om een eerdere toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot aan het moment van intrekking blijft hierdoor onaangetast. Als u uw toestemming wilt intrekken, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@keim.nl 

Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

3. Verwerking van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden bezoekt en u derhalve niet registreert of op een andere wijze informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij uitsluitend die persoonsgegevens die door uw browser aan onze servers worden overgedragen. Als u onze website nader wilt raadplegen, verzamelen wij de hierna volgende gegevens die wij vanuit technisch oogpunt nodig hebben om onze website voor u toegankelijk te maken en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang komt voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Verschil in tijdzones ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van uw bezoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website van waar onze website benaderd werd
 • Browser
 • Besturingssysteem en interfaces
 • Taal en versie van de browser
 • Gebruikersnaam voor de bestandsbeveiliging
   

De IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd opgeslagen. Daartoe worden de laatste drie cijfers gewist, dus bv. 127.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen worden eveneens geanonimiseerd. De geanonimiseerde IP-adressen worden gedurende 60 dagen bewaard. Gegevens over de gebruikte gebruikersnaam voor de bestandsbeveiliging worden na één dag geanonimiseerd. Gebruiksgegevens van de webserver over onjuiste opgevraagde pagina's worden na zeven dagen gewist.

Technisch noodzakelijke cookies

Om voor u een praktisch en veilig gebruik van onze website mogelijk te maken, gebruiken wij bepaalde technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies worden na afloop van de sessie weer gewist, maar kunnen ook een langere bewaartijd hebben. Voor opt-out cookies bedraagt de bewaartermijn 50 jaar. In technisch noodzakelijke cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Als rechtsgrondslag voor het gebruik van deze technisch noodzakelijk cookies geldt voor ons art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen als operator van de website volgen uit de bovengenoemde doeleinden.

Website-analytics met etracker

Wij maken gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg (Duitsland) (www.etracker.com) voor analyses van de gebruiksgegevens. Met de gebruiksgegevens kunnen wij statistische analyses maken van het bereik van deze website en het succes meten van onze online marketingactiviteit. Wij gebruiken standaard geen cookies voor deze web-analytics.

De met behulp van etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend verwerkt en opgeslagen in Duitsland, zodat ze onderhevig zijn aan de strenge Duitse en Europese wettelijke regels en normen voor gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het privacy-kwaliteitsmerk ePrivacyseal.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de bepalingen van art. 6 lid 1 onder f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons streven in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online-aanbod en onze web presence. Omdat de persoonlijke levenssfeer van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die mogelijk tot een individuele persoon herleidbaar zijn, zoals IP-adres, login- of toestelidentificaties, zo vroeg mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Van enig ander gebruik, combinatie met andere gegevens of doorgifte aan derden is geen sprake.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens. Een bezwaar heeft geen nadelige gevolgen voor u.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Disable eTracker tracking here

Cloudflare

Deze website maakt gebruik van het Content Delivery Network van Cloudflare, Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS, c.q. van haar vestiging in de EU, Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda. Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa (Cloudflare). Het Content Delivery Network (CDN) van Cloudflare is een geografisch gedistribueerde groep van servers die een snelle levering mogelijk maken van internetcontent zoals HTML-pagina's, JavaScript-bestanden, stylesheets en afbeeldingen. Wij gebruiken dit om uw gebruikerservaring te verbeteren door kortere laadtijden, om onze webservers te ontlasten tijdens verkeerspieken en om onze webservers te beschermen tegen DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), zodat wij onze webservices zonder onderbrekingen kunnen aanbieden. Om haar dienst te kunnen leveren maakt Cloudflare gebruik van diverse technisch noodzakelijke cookies om de netwerkresources te maximaliseren, om het netwerkverkeer te regelen en om de website te beschermen tegen kwaadwillend verkeer.
Cloudflare verwerkt de persoonlijke gegevens in onze opdracht voor het aangegeven doel. De gegevens worden uiterlijk na afloop van de opdracht gewist.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Cloudflare vindt u op www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/ en www.cloudflare.com/en-gb/gdpr/introduction/. De gegevensverwerking in de VS vindt plaats op basis van standaard contractuele bepalingen, die eveneens te zien zijn op de pagina www.cloudflare.com/en-gb/gdpr/introduction/
Als rechtsgrondslag voor het gebruik van Cloudflare geldt voor ons art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in onze verantwoordelijkheid als operator van de website en volgt uit de bovengenoemde doeleinden.

Socialmediakanalen

In ons online-aanbod maken wij gebruik van links naar sociale netwerken zoals Facebook, Google+, het carrièrenetwerk LinkedIN (wereldwijd) en een videokanaal op YouTube. De links zijn te herkennen aan de logo's van de betreffende aanbieders.

Door te klikken op deze links worden de betreffende socialmediapagina's geopend en wordt u doorgelinkt naar een pagina waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de op die websites geldende voorwaarden zijn te vinden in de privacyverklaringen van deze individuele aanbieders:

Facebook: www.facebook.com/policy.php 

Google+: https://policies.google.com/privacy

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Youtube-video's
Op onze website bieden wij video's aan via YouTube in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”. Zodra u een video bekijkt, schakelt Youtube cookies in om informatie over uw bezoek aan de website te verzamelen. Daarnaast wordt bij het bekijken van video's contact gelegd met “DoubleClick by Google” en is het mogelijk dat uw persoonsgegevens nader worden overgedragen of verwerkt. U kunt beide scenario's voorkomen door af te zien van het bekijken van video's. Nadere informatie over gegevensbescherming bij Youtube en Google is beschikbaar via: → https://policies.google.com/privacy


Contact
Bij vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, rectificatie, afscherming en wissen van gegevens alsook voor het herroepen van verleende toestemmingen, kunt u zich richten tot:

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26
1332 BM Almere
Telefoon: 036/5320620
Email: info(at)keim.nl
www.keim.com