Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers; voor verf is het belangrijk dat deze gifvrij is.

Een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; voor verf is het belangrijk dat deze vrij zijn van oplosmiddelen en weekmakers.

Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden.

Duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling)

Verantwoord watergebruik.

Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Silicaatverf presteert beter in vergelijking met andere verven

Het thema Duurzaamheid rust op drie pijlers

Alleen als met alle drie de aspecten tegelijkertijd rekening gehouden wordt, kan een ontwikkeling als duurzaam worden betiteld. En alleen met duurzaam handelen kunnen wij de verantwoording naar de toekomst gestand doen.

- Duurzaam Ecologisch

- Duurzaamheid - Levensduur

- Duurzaam Sociaal