Cradle to Cradle

Duurzaam bouwen met KEIM!

Van een productidee naar een circulaire economie

CIRCULARITEIT ALS PRINCIPE
Het uitgangspunt van de oprichter van KEIM, A.W.  Keim,  was  om  rekening  te  houden  met  de  toe-  
komst   en   toekomstige   generaties.   Met   onze  producten en ons ondernemerschap blijven wij, al  
meer dan 140 jaar, trouw aan onze missie Wij  zetten  de  volgende  stap  van  een  lineaire  naar  
een circulaire benadering om te voldoen aan de  eisen van de Green Deal van de Europese Unie,             
voor   de    levenscyclusbenadering      “Design    for  Sustainability“,  en  een  significante  en  meetbare      
bijdrage  te  leveren  aan  de  circulaire  economie.    Productcertificering volgens het Cradle to Cradle  
Certified®  productprogramma  is  voor  ons  dan  ook niet het doel, maar een belangrijke stap op           
weg naar een circulaire industrie.

Lees meer